Opći uvjeti poslovanja

1. Opće odredbe

Prodavatelj pruža online uslugu putem svoje internetske stranice na domeni www.pogledudrugisvijet.com.

Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Ovi uvjeti odnose se na prodaju proizvoda objavljenih na internetskoj stranici www.pogledudrugisvijet.com.

Korištenjem ovih internetskih stranica Korisnik/Kupac internetske stranice www.pogledudrugisvijet.com prethodno kupnji, izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete poslovanja i slijedom toga ih prihvatio, kao i da je upoznat da narudžba proizvoda uključuje plaćanje kupoprodajne cijene i troška dostave, gdje je to primjenjivo te da je obaviješten o uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora, a koje sve uvjete i obavijesti je razumio i prihvatio. Smatra se da se narudžbom u cijelosti prihvaćaju Opći uvjeti poslovanja i uvjeti kupnje. 

Nositelj svih prava na internetskoj stranici www.pogledudrugisvijet.com je trgovačko društvo Izvrsne priče d. o. o. (u daljnjem tekstu Prodavatelj) u čijem je vlasništvu navedena domena.

 

2. Uvjeti korištenja 

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Korisnike i odnose se na korištenje internetske stranice www.pogledudrugisvijet.com. Korištenjem navedenih internetskih stranica Korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje internetske stranice www.pogledudrugisvijet.com u skladu s njima. Korisnike upućujemo da se prije same kupnje upoznaju s ovim Uvjetima te ih redovito provjeravaju kako bi bili upoznati sa svim pravima i obavezama.

 

3. Pravo korištenja internetske stranice 

Pravo Korištenja internetske stranice osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

U okviru registracije Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uvjeta korištenja. Taj je prihvat preduvjet za korištenje usluga na internetskoj stranici www.pogledudrugisvijet.com. Prodavatelj poziva Kupca da pogleda sadržaj Izjave o povjerljivosti te preporučuje Kupcu da se brine o svojoj ulaznoj lozinci za korisnički račun na internetskoj trgovini.

 

4. Osnovni pojmovi

Korisnik je svaka osoba koja pretražuje stranice i proizvode na internetskoj stranici www.pogledudrugisvijet.com. Korisnik pristaje koristiti navedene stranice u skladu s Općim uvjetima poslovanja.

Registrirani korisnik je svaka osoba koja je izradila korisnički profil na internetskim stranicama www.pogledudrugisvijet.com.

Kupac je svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila unos svojih podataka te kupila proizvod ili uslugu. Kupac može biti u svojstvu fizičke ili pravne osobe (R1 kupac). Kupac i prodavatelj se obvezuju poštovati Opće uvjete poslovanja te druge zakonske propise koji reguliraju kupovinu putem internetske stranice odnosno kupovinu na daljinu.

Webshop se odnosi na pojam “Internetska trgovina”.

Košarica (cart) je pojam za virtualno mjesto gdje se spremaju proizvodi koje je Korisnik odabrao za kupovinu. Košarica sadrži pregled svih proizvoda koje je Korisnik odabrao te njihovu količinu, kako bi Korisnik mogao naručiti proizvode. Unutar košarice moguće je odabrati dostavu na vlastitu adresu ili adresu druge osobe te dobiti informacije o cijeni dostave.

Blagajna (checkout) je pojam za internetsku stranicu na kojoj se vrši naplata proizvoda. Moguće je odabrati virmansko plaćanje, plaćanje pouzećem, PayPal ili KeksPay.

 

5. Proces naručivanja i kupovine

Kupac može naručivati proizvode kao gost na webshopu ili kao registrirani korisnik. Registracija, odnosno izrada korisničkog profila, omogućava kupcu spremanje i praćenje narudžbi koje je izvršio. Također, registracija omogućava brži prolazak kroz proces zaključivanja kupnje putem blagajne.

Proizvode koje Korisnik želi kupiti na internetskoj stranici www.pogledudrugisvijet.com dodaju se u košaricu. Korisnik ima mogućnost u svakom trenutku pregledati odabrane proizvode. 

Potvrda odabira proizvoda iz košarice vrši se klikom na “Kreni na plaćanje”. 

Nakon toga potrebno je upisati podatke za dostavu (ime i prezime, adresu, poštanski broj, mjesto, broj telefona, e-adresu te eventualno napomenu) te ako je potreban R1 račun za poslovne subjekte, označiti polje za R1 račun te ispuniti podatke za račun (naziv, OIB te sjedište poslovnog subjekta). 

Nakon toga potrebno je odabrati način plaćanja (opća uplatnica/virman/internetsko bankarstvo, plaćanje pouzećem, PayPal ili KeksPay). 

Nakon odabira načina plaćanja potrebno je odabrati način dostave (Hrvatska pošta, GLS). 

Prije završetka narudžbe potrebno je složiti se s Općim uvjetima poslovanja. 

Klikom na gumb “Naručite” zaključujete svoju narudžbu. Proizvodi koji se naručuju putem košarice su neopozivi i predstavljaju namjeru o kupnji. Naknadno izdavanje R1 računa nije moguće.

Nakon zaprimanja narudžbe, Prodavatelj šalje Korisniku obavijest e-porukom da je narudžba zaprimljena i podatke za uplatu ako se radi o transakcijskom plaćanju. Rok za uplatu kupoprodajne cijene proizvoda (iznosa navedenog na potvrđenoj narudžbi) iznosi 5 (pet) kalendarskih dana od dana kada Kupac zaprimi obavijest Prodavatelja o potvrđenoj narudžbi, osim u slučaju plaćanja pouzećem. U slučaju da Kupac u tom roku ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene, a Prodavatelj i Kupac nisu ugovorili nešto drugačije, potvrda narudžbe postaje neobvezujuća za Prodavatelja i briše se iz sustava.

Kupoprodajni ugovor između Prodavatelja i Kupca sklopljen je u trenutku kada Prodavatelj Kupcu pošalje e-poruku o statusu njegove narudžbe s naslovom: “Vaša narudžba je zaprimljena!”. 

Ako iz nekog tehničkog razloga narudžbu niste mogli poslati posredstvom obrasca za narudžbu i niste dobili potvrdu zaprimanja odnosno informacije o uplati i slanju pošiljke, molimo da nam se obratite izravno na prodaja@pogledudrugisvijet.com.

Ako Kupac primijeti da je unio pogrešne podatke o adresi dostave ili o naručitelju, potrebno je kontaktirati službu za korisnike na prodaja@pogledudrugisvijet.com bez odlaganja.

Registriranim korisnicima uvijek su dostupni sveobuhvatni podaci o statusu i sadržaju narudžbe na njihovu korisničkom profilu.

Ako Platitelj nije osoba koja prima proizvod, prodavatelj pridržava pravo na dodatnu provjeru identiteta i suglasnosti za plaćanje naručene robe i ovim uvjetima.

 

6. Jezik

Jezik komunikacije na internetskoj stranici www.pogledudrugisvijet.com je hrvatski književni jezik.

 

7. Cijene

Cijena pojedinog proizvoda nalazi se pod pregledom proizvoda i na stranici proizvoda. Cijene proizvoda na internetskoj stranici www.pogledudrugisvijet.com su maloprodajne cijene i izražene su u eurima. U cijenu nije uračunat PDV jer Prodavatelj nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st. 2 Zakona o PDV-u. 

Izražene cijene su trenutne i vrijede isključivo u trenutku kupnje putem interneta. Prodavatelj pridržava pravo izmjene maloprodajnih cijena, osim u slučaju ako nije navedeno drugačije (u slučaju akcija i drugih posebnih vrsta prodaje). 

Internetska stranica www.pogledudrugisvijet.com u vlasništvu istog Prodavatelja zaseban je kanal prodaje i cijene ne moraju nužno biti istovjetne s cijenama drugih kanala prodaje koji nisu u vlasništvu Prodavatelja. 

Cijena proizvoda ne uključuje troškove dostave jer oni ovise o odabranoj opciji dostave.

Dostupnost i cijena proizvoda podložno je promjenama uslijed rasprodanih zaliha, kao i pogrešnih cijena ili pogrešno istaknutih cijena. U slučaju pogrešne cijene, nastojat ćemo je ispraviti što je prije moguće, a kupcu isporučujemo artikl prema istaknutoj cijeni.

 

8. Akcijska prodaja

Razdoblja trajanja i uvjeti akcija i drugih posebnih oblika prodaje (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje i sl.), navedeni su uz svaku takvu ponudu. Nakon isteka roka akcijske prodaje, Prodavatelj neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok trajanja.

 

9. Dostupnost proizvoda

Svi izloženi proizvodi ovise o dostupnosti ili stanju na zalihi. Nastojimo osigurati zalihe svih artikala te upozorit ćemo vas ako neki artikl nije na zalihi. Ako iz bilo kojeg razloga te izvan naše nadležnosti ne možemo nabaviti artikl, ne snosimo odgovornost za to, ali ćemo se pobrinuti da vam artikl ne bude naplaćen odnosno da uplaćeni iznos bude vraćen.

Ako neki od naručenih proizvoda Kupca nisu dostupni, Prodavatelj će obavijestiti Kupca koji u tom slučaju ima pravo otkazati narudžbu ili prihvatiti drugi rok isporuke.

Ako Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvod jer su smanjene zalihe naručenog proizvoda i nije ga moguće naručiti od dobavljača, Prodavatelj će pismeno obavijestiti Kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. 

Odluči li Kupac otkazati narudžbu, Prodavatelj će Kupcu vratiti uplaćeni novac prema uvjetima iz Ugovora o kupnji na daljinu.

Ako Kupac odustane od kupnje, povrat novca će se izvršiti na isti način na koji je kupac platio osim ako Kupac ne zatraži da povrat bude učinjen na neki drugi način. Prodavatelj zadržava pravo na nadoknadu troškova manipulacije robom, troška dostave ili druge troškove koji su mogli nastati uslijed otkazivanja narudžbe.

Račun će Kupcu biti dostavljen s pošiljkom ili elektroničkim putem na e-adresu Kupca. 

 

9. Obveze Prodavatelja

Prodavatelj usluga i proizvoda na internetskim stranicama obavlja djelatnost internetske trgovine u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske.

Prodavatelj je odgovoran za materijalne nedostatke prodane stvari, sukladno Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15).

Prodavatelj se obvezuje da će ugovor o kupoprodaji sklopiti na hrvatskom jeziku.

Kupac može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-poštom, a Prodavatelj će poslati pismeni odgovor poštom ili e-poštom u zakonskom roku.

 

10. Obveze Kupca

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Korisnik/Kupac je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. 

Korisnik/Kupac je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Postupanje suprotno tome, ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi.

Korisnik/Kupac je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole Prodavatelja te prihvaća da Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu. Kupac se slaže i prihvaća da pristup internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

 

11. Izmjene Općih uvjeta

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti sadržaj Općih uvjeta poslovanja, asortimana proizvoda, cijene proizvoda ili sadržaja internetskih stranica u svom vlasništvu. Stoga su Korisnici/Kupci dužni prije svakog korištenja internetskih stranica Prodavatelja pregledati sadržaj Općih uvjeta poslovanja. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na internetskoj stranici www.pogledudrugisvijet.com.

 

12. Odgovornosti korištenja

Korištenje internetskih stranica Prodavatelja obuhvaćenih ovim Općim uvjetima isključivo je odgovornost Korisnika/Kupca. Prodavatelja se oslobađa od svake odgovornosti za štetu koja je mogla nastati prilikom posjete internetskih stranica Prodavatelja obuhvaćenih ovim Općim uvjetima uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom i slično te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje internetskih stranica obuhvaćenih ovim Općim uvjetima. Uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupni sadržaj internetske stranice www.pogledudrugisvijet.com.

Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koje se nalaze na internetskoj stranici www.pogledudrugisvijet.com.

Prodavatelj će učiniti sve što je moguće da što zornije prikaže sadržaj i izgled proizvoda opisom, informacijama, slikom, ilustracijom, 3D prikazom ili kojim drugim načinom kojim se na što realniji način nastoji prikazati proizvod ne obmanjujući kupca ni u kojem pogledu, ali ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. U skladu s time, a pod uvjetom da proizvod ne odstupa od informacija o proizvodu dostupnima Kupcu, Prodavatelj ne snosi odgovornost ako proizvod nije ispunio očekivanja i/ili zadovoljio potrebe Kupca. 

Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda postavljenima prema informacijama proizvođača i nakladnika. Svi sadržaji postavljeni na internetskim stranicama Prodavatelja postavljeni su kako bi kupcu olakšali izbor prilikom kupovine. Prodavatelj ne odgovara za nenamjerne pogreške.

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Prodavatelj može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Prodavatelj zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Kupca u slučaju bilo kakvog ponašanja koje Prodavatelj, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja Kupca.

Društvo Izvrsne priče d. o. o. je prodavač vlastitih i tuđih proizvoda. Za tuđe proizvode ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

 

13. Ocjene, mišljenja, recenzije i preporuke kupaca

Mišljenja, ocjene, recenzije i preporuke koje kupaci ostavljaju dio su funkcionalnosti internetske trgovine Pogled u drugi svijet i namijenjeni su zajednici svih korisnika.

Svoja mišljenja / komentare / recenzije možete nam poslati na prodaja@pogledudrugisvijet.com, prije objave komentari će biti pregledani. Zadržavamo sva prava ne objavljivati ​​sadržaj koji je uvredljiv, neprimjeren i neprikladan za ostale korisnike i posjetitelje online trgovine Pogled u drugi svijet.

Predajom mišljenja ili komentara korisnik se izričito slaže s uvjetima upotrebe svog mišljenja ili komentara i dozvoljava tvrtki Izvrsne priče d. o. o. objavljivanje dijela ili cijelog teksta u svim elektronskim i drugim medijima. Tvrtka Izvrsne priče d. o. o. ima pravo neograničeno koristiti sadržaj mišljenja ili komentara za bilo koju svrhu koja je u poslovnom interesu tvrtke, uključujući objavljivanje u oglasima ili drugim medijima. Autor komentara izjavljuje i jamči da je vlasnik materijalnih i moralnih autorskih prava za napisane komentare te da ta prava na neodređeno vrijeme prenosi na tvrtku Izvrsne priče d. o. o.

 

14. Vlasništvo

Internetske stranice Prodavatelja privatno su vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja.

Svi materijali koji se nalaze na internetskim stranicama Prodavatelja ekskluzivno su pravo Prodavatelja ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava, nakladničkih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (NN 19/22).

 

15. Informacije o trgovačkom društvu:

Naziv tvrtke: Izvrsne priče d. o. o., za pružanje intelektualnih usluga

Adresa sjedišta tvrtke: Banjole, Strane 58, 52100 Pula

OIB: 49187118209

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Pazinu pod MBS: 130149037.

Temeljni kapital društva iznosi: 2.500 eura, uplaćen u cijelosti

Član uprave: Marijeta Matijaš

E-adresa: prodaja@pogledudrugisvijet.com

 

16. Rješavanje sporova

Sjedište tvrtke Izvrsne priče d. o. o. je u Puli, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Puli, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih internetskih stranica Kupac pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Puli.

 

17. Završne odredbe

Sastavni dio ovih Općih uvjeta i pravila poslovanja su Zaštita osobnih podataka, Privatnost te Izjava o odricanju od odgovornosti. Molimo da sve sastavne dijelove pomno pročitate. Nastavak korištenja ove stranice znači da ste ih pročitali, razumjeli i prihvatili.

Izvrsne priče d. o. o. zadržava pravo da bez prethodne najave izmijeni Opće uvjete i pravila poslovanja. Korištenjem bilo kojeg sadržaja na stranici www.pogledudrugisvijet.com smatra se da ste upoznati i suglasni s ovim pravilima.

 

Ažurirano: 20. veljače 2024.

Načini plaćanja

Plaćanje na internetskoj stranici www.pogledudrugisvijet.com vrši se u eurima. Cijene su maloprodajne i u njima nije izražen PDV. 

Cijena svakog proizvoda određena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu visoko je kontrolirani proces no unos cijena zahtijeva ljudski faktor te podrazumijeva mogućnost nastanka greške. Sve navedene cijene vrijede za kupovinu online.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode. Odgoda slanja ili preuzimanja proizvoda na akciji moguće je isključivo ako su proizvodi plaćeni unaprijed, bilo transakcijskom uplatom, KeksPayom ili PayPalom.

Naručene proizvode možete platiti na sljedeće načine:

 • Putem virmana ili opće uplatnice 
 • Pouzećem u gotovini prilikom preuzimanja proizvoda kod dostavljača
 • putem KeksPaya
 • putem PayPala
 1. Plaćanje putem virmana ili opće uplatnice

Ako ste odabrali plaćanje virmanom ili općom uplatnicom, na vašu e-adresu bit će poslana potvrda Vaše narudžbe s podacima za plaćanje.

Ako se plaćanje proizvoda vrši putem opće uplatnice ili virmana, korisnik mora ispuniti sljedeće podatke: 

Uplata na IBAN račun: HR9223400091111271119 (PBZ banka)

Poziv na broj: upisati broj narudžbe

Primatelj: Izvrsne priče d. o. o., Banjole, Strane 58, 52100 Pula

Opis: Broj narudžbe

Po zaprimljenoj uplati poslat ćemo Vam naručene proizvode. Naručeni proizvodi se dostavljaju kupcu u skladu s uvjetima dostave.

 1. Pouzećem u gotovini prilikom preuzimanja proizvoda kod dostavljača

Plaćanje pouzećem omogućuje vam da narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu odnosno tek kada proizvod vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem vrši se dostavljaču u gotovini u eurima ili na drugi način koji dostavljač omogućava prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostava se zakazuje za sljedeći radni dan. 

 1. KeksPay

Plaćanje je moguće putem KEKS PAY aplikacije. KEKS radi sa svim karticama i nema dodatne naknade za korisnika. Informaciju o uspješnosti plaćanja ili eventualnog povrata korisnik može pratiti putem same aplikacije. 

 1. PayPal

Plaćanje je moguće putem PAYPAL aplikacije. PAYPAL radi sa svim karticama i nema dodatne naknade za korisnika. Informaciju o uspješnosti plaćanja ili eventualnog povrata korisnik može pratiti putem same aplikacije.

Dostava

Dostava se izvršava do ulaza u stambeni objekt željene adrese, odnosno na kućni prag ako se radi o prenosivom paketu. Ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac, već do ulaza u zgradu

Dostava se vrši putem Hrvatske pošte ili dostavne službe GLS. Cijena dostave ovisi o težini pošiljke, količini, odredištu (tuzemstvo ili inozemstvo, otoci) te odabranom načinu dostave.

Svi proizvodi zapakirani su u transportnu ambalažu na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Prilikom preuzimanja proizvoda svaki je kupac dužan provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Kupac je obvezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu koju dostavljač uzima kao potvrdu o preuzimanju.

VAŽNO: Ako ne primite robu u dogovorenom roku, molimo Vas da nas obavijestite što je prije moguće e-porukom na e-adresu prodaja@pogledudrugisvijet.com!

Povrat i reklamacije

1. Povrat

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 19/22), Kupac ima pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora ako je sklopljen na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija poslovnog subjekta (kupnja putem interneta, telefona) u roku od 14 dana od datuma potpisane potvrde o preuzimanju robe. U slučaju da Kupac odluči raskinuti ugovor o kupoprodaji na daljinu, može to učiniti bez navođenja razloga tako da nedvosmisleno i prije isteka roka obavijesti Prodavatelja o raskidu ugovora o kupoprodaji na sljedeći način:

Putem obrasca za jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora – Obrazac za jednostrani raskid ugovora potrebno je poslati na e-adresu prodaja@pogledudrugisvijet.com. 

Obrazac za jednokratni raskid ugovora možete preuzeti ovdje.

Obavijest o raskidu kupoprodajnog ugovora mora sadržavati sljedeće stavke:

 • Broj narudžbe
 • Broj računa
 • Ime i prezime
 • Adresa
 • Broj telefona
 • E-adresa
 • Nedvosmislenu izjavu o raskidu Ugovora na daljinu

Ako Kupac jednostrano raskine ugovor o kupoprodaji, obvezan je o vlastitom trošku dostaviti kupljene proizvode Prodavatelju, osim ako trgovac sam ne ponudi preuzeti robu. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ako Kupac želi svoje reklamacije uputiti trećoj strani koja je ovlaštena za pomoć pri rješavanju pritužbi nezadovoljnih potrošača unutar EU-a, može koristiti sljedeću poveznicu EU platforma za rješavanje online sporova.

Mogućnost raskida ugovora zakonski ne vrijedi ako je:

 • ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena,
 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora,
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču,
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe,
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
 • predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca,
 • potrošač posebno zahtijevao posjet Prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom,
 • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke,
 • predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije,
 • ugovor sklopljen na javnoj dražbi,
 • predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju,
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora. U slučaju da Kupac izvrši raskid ugovora, Prodavatelj će Kupcu najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je zaprimio vraćeni proizvod, vratiti cjelokupni plaćeni iznos, umanjen za trošak dostave kada on postoji, u skladu s uvjetima iz ovih Općih uvjeta, na isti način kako je uplata izvršena, osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja i uz pretpostavku da Prodavatelj nije u obvezi platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Povrat plaćenog iznosa bit će Kupcu izvršen isključivo nakon što Prodavatelj na adresu označenu na računu zaprimi proizvod.

Trošak povrata robe s osnova jednostranog raskida ugovora Kupca snosi Kupac.

U slučaju da Kupac raskida ugovor kako je to gore navedeno, za povrat cjelokupno primljenog iznosa novca, vraćeni proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u neoštećenoj originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana.

Slijedom toga, Prodavatelj preporučuje svojim kupcima prilikom preuzimanja proizvoda, a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana:

 • da slika proizvoda‎ prikazuje načelan izgled te način uporabe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač. Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje kupcu, stoga Prodavatelj preporučuje kupcu da detaljno pregleda karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na internetskim stranicama Prodavatelja prilikom izbora proizvoda.
 • ako je ambalaža oštećena, nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati Prodavatelju. Ako kupac ne reklamira oštećenje ambalaže dostavljaču u trenutku preuzimanja proizvoda, smatra se da je preuzeo proizvod s neoštećenom ambalažom.
 • ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda.
 • pažljivo pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost igračke i ostalih proizvoda, pažljivo pregledajte knjigu i sl.), ali nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se:

 • za knjige, planere i kartice – savijanje korica i/ili podcrtavanje teksta i/ili pisanje po materijalima, 
 • za torbe i ruksake – prenošenje stvari, 
 • za modne dodatke – nošenje na tijelu, 
 • za alate – korištenje u njihovu svrhu, 
 • za rasvjetu – montiranje. 

Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda te Prodavatelj će postupati na sljedeći način:

 • Ako je samo vanjska ambalaža oštećena, a proizvod čitav, vraćamo pun iznos. 
 • Ako je oštećenje na proizvodu i ako je vidljivo da je nastalo u transportu, vraćamo pun iznos. 
 • Ako je oštećenje na proizvodu, ali nije vidljivo oštećenje vanjske ambalaže te ako procijenimo da je oštećenje nastalo uslijed rukovanja proizvoda (savijene korice, savijene stranice, oštećenje uglova knjige, podcrtavanje po knjizi i sl.), postotak umanjenja iznosa povrata je u 90 % iznosu.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Prodavatelj ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Izvrsne priče d. o. o. u suradnji sa servisom određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon primitka proizvoda. Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana e-poštom. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 7 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva i ti slučajevi prethodno su navedeni. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača.

2. Pravo na zamjenu

Ako niste zadovoljni naručenim proizvodom, možete zatražiti zamjenu za isti ili drugi proizvod. Pravo na zamjenu moguće je ostvariti samo ako proizvod koji se zamjenjuje drugim nema znakova korištenja i/ili oštećenja. 

Kada je cijena zamjenskog proizvoda manja, preplaćeni iznos vraćamo vam na onaj način na koji ste izvršili plaćanje, a kada je cijena zamjenskog proizvoda veća, razliku uplaćujete na naš žiro-račun. Troškove povrata i dostave novog proizvoda uvijek snosi kupac.

Kada zaprimimo proizvod koji nam vraćate, a želite zamjenski proizvod, isporučit ćemo vam ga u roku od 3 do 10 radnih dana od dana kad smo zaprimili vaš zahtjev za zamjenu i proizvod osim u slučaju kada proizvod nije više ili nije trenutačno raspoloživ o čemu ćemo vas obavijestiti. 

Prilikom povrata potrebno je proizvod vratiti neoštećen na adresu Izvrsne priče d. o. o., Banjole, Strane 58, 52100 Pula ili dostaviti osobno na navedenu adresu uz ispunjeni obrazac za zamjenu i račun kao dokaz kupnje kod nas.

Kupac je odgovoran za umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda a koje je rezultat njegova korištenja i rukovanja te tada zadržavamo pravo odbijanja povrata.

Obrazac za zamjenu možete preuzeti ovdje.

3. Pravo na povrat

Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara:

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.

Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).

Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat­ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci:

Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.

Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Skriveni nedostaci:

Kad se nakon što kupac primi stvari pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

Prodaja artikala s nedostatkom

Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok. 

Artikli s otvorenom ambalažom mogu imati manje nedostatke (otvorena ambalaža, oštećena ambalaža, oštećen artikl, korišten artikl, servisirani artikl) i mogu se vratiti u prodaju. Vrsta nedostatka na artiklu ili ambalaži, odnosno stanje artikla navedeno je unutar opisa svakog artikla.

Svi otvoreni artikli Prodavatelja, prolaze pregled prilikom kojeg se određuje vrsta nedostatka. Svi pregledani artikli u mogućnosti su obavljati funkcije za koje su namijenjeni prema specifikaciji proizvođača. Prilikom pregleda artikla ovisno o starosti i vrsti nedostatka na odgovarajući način utvrđuje se i novo razdoblje jamstva koje je navedeno za svaki artikl. U slučaju da artikl ne radi, Kupac ima pravo na jamstveni popravak u roku naznačenom na artiklu i na odustajanje od ugovora u istim rokovima koji vrijede za druge artikle. Za uređaje sa nedostacima, s kojima je Korisnik upoznat prilikom kupovine, naknadne reklamacije za te vrste nedostataka ne uvažavamo.

Vrste nedostataka artikala:

 • Otvorena ambalaža: Artikl ima otvorenu ambalažu, ali je potpuno funkcionalan i nema nikakvih oštećenja.
 • Oštećena ambalaža: Artikl ima oštećenu, nepotpunu ili neoriginalnu ambalažu, ali je potpuno funkcionalan.
 • Oštećeni artikl: Artikl ima manje estetsko oštećenje, možda postoje znakovi korištenja i možda ima oštećenu ambalažu.
 • Korišteni artikl: Kupac je vratio artikl. Korišten je i možda mu je malo oštećena ambalaža.
 • Servisirani artikl: Artikl je servisiran u ovlaštenom servisu. Artikl je potpuno funkcionalan.
 • Izložbeni artikl: Artikl je bio izložen. Možda postoje znakovi korištenja i možda ima oštećenu ili neoriginalnu ambalažu. U slučaju web kupovine, nakon narudžbe radi se dodatna provjera izložbenog artikla te kupca se obavještava o stanju.

4. Reklamacija

Ako ustanovite prilikom prve uporabe da je proizvod koji ste dobili neispravan ili da niste njime zadovoljni, molimo vas da nas kontaktirate i slijedite navedene korake. 

Pošaljite nam informacije s brojem narudžbe, brojem računa ili vašim korisničkim imenom i opisom reklamacije e-porukom na prodaja@pogledudrugisvijet.com.

Poslat ćemo vam potvrdu primitka reklamacije te temeljem vašeg opisa informaciju može li se proizvod zamijeniti za novi, može li se za proizvod dobiti povrat novca ili je proizvod potrebno poslati u ovlašteni servis. 

U slučajevima kad se proizvod može zamijeniti za novi i kad se za proizvod može vratiti novac, na vašu adresu šaljemo dostavnu službu koja prikuplja reklamirani proizvod i vraća na naše skladište.  

Kad proizvod stigne na skladište, šaljemo Vam obavijest o povratu novaca/slanju zamjenskog proizvoda. Povrat novca/zamjena za novi proizvod bit će odrađeno unutar 2 – 3 radna dana, a najkasnije nakon 15 dana. U suprotnom kontaktirajte nas na prodaja@pogledudrugisvijet.com.

U slučaju da je proizvod potrebno poslati u ovlašteni servis, poslat ćemo vam sve podatke ovlaštenog servisa. 

Ako je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu. 

Vjerujemo da ćemo na obostrano zadovoljstvo riješiti vašu reklamaciju.

5. Jamstvo

Period jamstva naznačen je kod svakog proizvoda ili usluge. Ako period jamstva nije naveden, proizvod ili usluga ne podliježu jamstvu.

Garancijski rok počinje teći na dan isporuke proizvoda. Zadržavamo pravo na popravljanje proizvoda u slučaju kvara tijekom garancijskog razdoblja.

6. Pogrešna dostava

Ako vam pošaljemo pogrešan artikl ili ako bilo koji artikl ili dijelovi iz vaše narudžbe nedostaju, ljubazno vas molimo da nam se javite na prodaja@pogledudrugisvijet.com kako bismo provjerili i ispravili propust.

Ako smo vam poslali pogrešan artikl ili nepotpunu pošiljku, troškove dostave snosimo mi.

Pisani prigovor potrošača

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni, možete uputiti prigovor tvrtci Izvrsne priče d. o. o. Tvrtka Izvrsne priče d. o. o. omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem preporučene pošte na adresu Izvrsne priče d. o. o., Banjole, Strane 58, 52100 Pula ili e-poštom prodaja@pogledudrugisvijet.com.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Izvrsne priče d. o. o., će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

U slučaju spora pred sudom je nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09. 01. 2016. godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).

Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS – http://ec.europa.eu/